Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

  • Φουντουλάκης Ανδρέας (Συντονιστής)
  • Μανωλίτσης Γεώργιος
  • Πουρκός Μάριος
  • Στραταριδάκη Άννα
  • Τάφα Ευφημία