Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

  • Βαμβακάκη Μαρία (Συντονίστρια)
  • Μητράκη Άννα
  • Αρματάς Γεράσιμος
  • Κοπιδάκης Γεώργιος
  • Παπάζογλου Δημήτριος
  • Ρεμεδιάκης Ιωάννης