Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση από 12.11.2021 έως 11.11.2024 (ΑΔΑ: 6Ο94469Β7Γ-ΖΘΦ):

 • Μαρία Βαμβακάκη, Καθηγήτρια (Συντονίστρια)
  • e-mail: vamvakam at uoc.gr
 • Γεράσιμος Αρματάς, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: garmatas at uoc.gr
 • Γεώργιος Κοπιδάκης, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: kopidakg at uoc.gr
 • Γεώργιος Πετεκίδης, Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: georgp at uoc.gr
 • Δημήτριος Παπάζογλου, Αναπλ. Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: dpapa at uoc.gr
 • Στυλιανός Τζωρτζάκης, Αναπλ. Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: s.tzortzakis at uoc.gr
 • Εμμανουήλ Σπανάκης, Μέλος ΕΔΙΠ
  • e-mail: spanakis at uoc.gr
 • Σταμάτης Σταματιάδης, Μέλος ΕΔΙΠ (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: stamatis at uoc.gr
 • Αιμιλία Σκουραδάκη, Διοικητικό Προσωπικό
  • e-mail: skourada at uoc.gr
 • Αικατερίνη Αθανασάκη, Διοικητικό Προσωπικό (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: athanasaki at uoc.gr

Στη σύνθεση της ΟΜΕΑ συμμετέχουν και εκπρόσωποι φοιτητών από 12.11.2021 έως 11.11.2022:

 • Τριαντάφυλλος Σιαμάνης, Προπτυχιακός Φοιτητής
 • Νικόλαος Κουτσιάνας, Προπτυχιακός Φοιτητής (αναπλ. μέλος) 
 • Κοσμάς Γιάνναρης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής
 • Δήμητρα Γαϊτάνου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια (αναπλ. μέλος) 
 • Δανάη Παπαδογιάννη, Υποψήφιος Διδάκτωρ 
 • Γεώργιος Βασιλάκης, Υποψήφιος Διδάκτωρ (αναπλ. μέλος)

 

Συγκρότηση Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών»
Συγκροτήθηκε στην υπ' αριθμ. 48η/Θέμα 28ο/12.01.2024 συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ