Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τελεί υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Πρυτάνεως Καθηγητή Αναστάσιου Φιλαλήθη. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεχίζει μέσα από διαβούλευση, τις προσπάθειες της για την ανάπτυξη του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου και εργάζεται συστηματικά για την εξασφάλιση της υποστήριξης του.