Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση από 09.03.2022 έως 08.03.2025 (ΑΔΑ: 6Σ49469Β7Γ-Δ62):

 • Δάφνη Νικολίτσα, Επίκ. Καθηγήτρια (Συντονίστρια)
  • e-mail: nikolitsa at uoc.gr
 • Μαργαρίτα Τζίνιους, Αναπλ. Καθηγήτρια
   • e-mail: genius at uoc.gr
  • Μιχαήλ Τσαγρής, Επίκ. Καθηγητής
   • e-mail: mtsagris at uoc.gr
  • Μίνωας Κουκουριτάκης, Αναπλ. Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
   • e-mail: m.koukouritakis at uoc.gr
  • Γρηγόριος Εμβαλωματής, Αναπλ. Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
   • e-mail: g.emvalomatis at uoc.gr
  • Ανδρέας Παναγόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
   • e-mail: panagopoulos at uoc.gr
  • Περικλής Δράκος, Μέλος ΕΔΙΠ
   • e-mail: drakosp at uoc.gr
  • Κωνσταντίνος Πηγουνάκης, Μέλος ΕΔΙΠ (αναπλ. μέλος)
   • e-mail: kpig at uoc.gr
  • Ελένη Καλογεράκη, Διοικητικό Προσωπικό
   • e-mail: e.kalogeraki at uoc.gr
  • Ιωάννα Γιωτοπούλου, Διοικητικό Προσωπικό (αναπλ. μέλος)
   • e-mail: i.yotopoulou at uoc.gr

  Συγκρότηση Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ)

  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική»
  Συγκροτήθηκε στην υπ' αριθμ. 48η/Θέμα 31o/12.01.2024 συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ

  Δι-Ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Masters στην Επιχειρηματική Οικονομική / Διαχείριση Τεχνολογικών Καινοτομιών και Επιχειρηματικότητα - TIME MBE»
  Συγκροτήθηκε στην υπ' αριθμ. 48η/Θέμα 29o/12.01.2024 συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ