Πληροφοριακό Σύστημα

Καλώς ήρθατε στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Με την είσοδό σας στο σύστημα και ανάλογα με την πιστοποίησή σας έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο δεδομένων, διαδικασιών και ερωτηματολογίων.

Έτσι π.χ. εξουσιοδοτημένοι χρήστες της Γραμματείας των Τμημάτων έχουν την δυνατότητα να δημιουργούν ερωτηματολόγια αξιολόγησης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, να εξάγουν τα αποτελέσματα και τα στατιστικά και να τα προωθούν στους αρμόδιους για την μελέτη και αξιοποίησή τους.

Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΠΔ407 έχουν την δυνατότητα να συμπληρώσουν τα απογραφικά δελτία διδασκόντων και μαθημάτων που τους αφορούν.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος και ο Συντονιστής της ΟΜ.Ε.Α. έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης  καθώς και τις ετήσιες απογραφικές εκθέσεις που παράγονται από το σύστημα. 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail: support @ modip.uoc.gr ή να χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας.

 

 

 

Φόρμα Καταγραφής Διοικητικών Διαδικασιών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Οργάνωση και Καταγραφή Διοικητικών Διαδικασιών Εποπτευόμενων Φορέων και Αποκεντρωμένων Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α

υπό κατασκευή