Τμήμα Φιλολογίας

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση από 08.12.2021 έως 07.12.2024:

 • Στέλιος Παναγιωτάκης, Καθηγητής (Συντονιστής)
  • e-mail: panayotakis at uoc.gr
 • Παναγιώτα Μήνη, Αναπλ. Καθηγήτρια
  • e-mail: mini at uoc.gr
 • Αναστασία Νάτσινα, Επίκ. Καθηγήτρια
  • e-mail: natsina at uoc.gr
 • Έλενα Αναγνωστοπούλου, Καθηγήτρια (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: anagnostopoulou at uoc.gr
 • Αθηνά Καβουλάκη, Επίκ. Καθηγήτρια (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: kavoulaki at uoc.gr
 • Αλέξανδρος Κατσιγιάννης, Επίκ. Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: alexkats6 at uoc.gr
 • Δημήτριος Περοδασκαλάκης, Μέλος ΕΔΙΠ
  • e-mail: perodaskalakis at uoc.gr
 • Αλεξάνδρα Ζερβουδάκη, Μέλος ΕΔΙΠ (αναπλ. μέλος)
  • e-mail: zervoudaki at uoc.gr
 • Χρυσούλα Κελαϊδή, Διοικητικό Προσωπικό
  • e-mail: kelaidi at uoc.gr

Συγκρότηση Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλασικές Σπουδές»
Συγκροτήθηκε στην υπ' αριθμ. 48η/Θέμα 19ο/12.01.2024 συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία»
Συγκροτήθηκε στην υπ' αριθμ. 48η/Θέμα 19ο/12.01.2024 συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλωσσολογία»
Συγκροτήθηκε στην υπ' αριθμ. 48η/Θέμα 19ο/12.01.2024 συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ

Δι-Ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές»
Συγκροτήθηκε στην υπ' αριθμ. 48η/Θέμα 19ο/12.01.2024 συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ