Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση από 15.12.2021 έως 14.12.2024:

 • Σωκράτης Πετμεζάς, Καθηγητής (Συντονιστής)
  • e-mail: petmezas at uoc.gr
 • Κωνσταντίνος Βλασσόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: vlasop at uoc.gr
 • Ηλίας Κολοβός, Αναπλ. Καθηγητής
  • e-mail: kolovos at uoc.gr
 • Παυλίνα Καραναστάση, Καθηγήτρια (αναπλ. μέλος) 
  • e-mail: karanastasi at uoc.gr
  • Ελευθερία Ζέη, Επίκ. Καθηγήτρια (αναπλ. μέλος)

   • e-mail: zei at uoc.gr
  • Ευγένιος Ματθιόπουλος, Καθηγητής (αναπλ. μέλος)
   • ​​​​​​​e-mail: matthiopoulos at uoc.gr​​​​​​​​​​​​​​
   • ​​​​​​​Αριάδνη Γκαζή, μέλος ΕΔΙΠ
    • ​​​​​​​e-mail: gazi at uoc.gr
   • Βασιλική Κασίμη, μέλος ΕΤΕΠ (αναπλ. μέλος)
    • ​​​​​​​e-mail: kasimi at uoc.gr
   • ​​​​​​​Αναστασία Τζανουδάκη, Διοικητικό Προσωπικό
    • ​​​​​​​e-mail: tzanoudaki at uoc.gr
   • Σταυρούλα Κρητικάκη, Διοικητικό Προσωπικό (αναπλ. μέλος)
    • ​​​​​​​e-mail: kritikaki at uoc.gr

   Συγκρότηση Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ)

   Δι-Ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οθωμανική Ιστορία»
   Συγκροτήθηκε στην υπ' αριθμ. 49η/Θέμα 1ο/19.01.2024 συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ