Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

  • Ζουράρης Γεώργιος (Συντονιστής)
  • Γαρεφαλάκης Θεόδουλος
  • Κομηνέας Σταύρος
  • Καραλή Γεωργία
  • Μήτσης Θεμιστοκλής
  • Χαρμανδάρης Βαγγέλης
  • Βλαχάκη Ειρήνη
  • Τσιμενίδη Μαρία