Τμήμα Χημείας

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

  • Σμόνου Ιουλία (Συντονίστρια)
  • Άγγλος Δημήτριος
  • Δημάδης Κωνσταντίνος
  • Σπύρος Απόστολος
  • Τσιώτης Γεώργιος
  • Παντελιδάκη A.
  • Νίκη Μπουραντά