Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

  • Κοτρόγιαννος Δημήτρης (Συντονιστής)
  • Μαυρομούστακου Ηβη
  • Παπαδάκης Νίκος
  • Κουκουράκη Γεωργία