Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων

Το σύνολο των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις διαδικασίες Εσωτερικής Αξιολόγησης και οι Εκθέσεις τους είναι διαθέσιμες προς μελέτη.

 

Α/Α Ακαδημαϊκά Τμήματα Πανεπιστημίου Κρήτης Έτος
1 Τμήμα Ιατρικής 2007
2 Τμήμα Βιολογίας 2008
3 Τμήμα Φυσικής 2008
4 Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης 2008
5 Τμήμα Μαθηματικών 2009
6 Τμήμα Χημείας 2009
7 Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 2009
8 Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών 2009
9 Τμήμα Ψυχολογίας 2009
10 Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2009
11 Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 2009
12 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών 2010
13 Τμήμα Κοινωνιολογίας 2010
14 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 2010
15 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 2010
16 Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 2010
17 Τμήμα Φιλολογίας 2011