Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων

Το σύνολο των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις διαδικασίες Εξωτερικής Αξιολόγησης και οι Εκθέσεις τους είναι διαθέσιμες προς μελέτη.

 

Α/Α Ακαδημαϊκά Τμήματα Πανεπιστημίου Κρήτης Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Εξωτερικής Αξιολόγησης
1. Τμήμα Φυσικής Νοέμβριος 2008
2. Τμήμα Βιολογίας Μάρτιος 2010
3. Τμήμα Ιατρικής Μάρτιος 2010
4. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Σεπτέμβριος 2010
5. Τμήμα Χημείας Ιανουάριος 2011
6. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Απρίλιος 2011
7. Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ιούλιος 2011
8. Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Δεκέμβριος 2011
9. Τμήμα Φιλολογίας Δεκέμβριος 2011
10. Τμήμα Μαθηματικών Δεκέμβριος 2011
11. Τμήμα Κοινωνιολογίας Οκτώβριος 2013
12. Τμήμα Ψυχολογίας Δεκέμβριος 2013
13. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Δεκέμβριος 2013
14. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Δεκέμβριος 2013
15. Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Δεκέμβριος 2013
16. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ιανουάριος 2014
17. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Φεβρουάριος 2014