Στατιστικά

Ακαδημαϊκό έτος
ΤμήμαΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)φθίνουσα ταξινόμησηΜ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Σύνολο70462088.07%6613555418.38%11.54%22 ημέρες
Τμήμα Ιατρικής997676.77%81192933.61%5.53%28 ημέρες
Τμήμα Φυσικής383078.95%30611234.02%4.78%22 ημέρες
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης444397.73%45582134.67%9.49%16 ημέρες
Τμήμα Μαθηματικών433888.37%79174325.46%5.74%21 ημέρες
Τμήμα Κοινωνιολογίας484695.83%42072786.61%9.12%14 ημέρες
Τμήμα Φιλολογίας0620.00%58194317.41%11.24%13 ημέρες
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών0270.00%43453287.55%9.01%27 ημέρες
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης545092.59%61014697.69%8.06%20 ημέρες
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης6363100.00%54964397.99%11.58%25 ημέρες
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών373183.78%25012208.80%8.67%15 ημέρες
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών444397.73%43394069.36%11.63%19 ημέρες
Τμήμα Βιολογίας3737100.00%309642013.57%13.37%45 ημέρες
Τμήμα Ψυχολογίας474697.87%380575419.82%30.03%21 ημέρες
Τμήμα Χημείας322887.50%277173526.52%29.55%25 ημέρες
Σύνολο70462088.07%6613555418.38%11.54%22 ημέρες