Στατιστικά

Ακαδημαϊκό έτος
Τμήμαφθίνουσα ταξινόμησηΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Σύνολο72517123.59%254166032.37%3.92%31 ημέρες
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών332884.85%35641093.06%3.40%19 ημέρες
Τμήμα Μαθηματικών423583.33%90111061.18%1.46%32 ημέρες
Τμήμα Φυσικής393384.62%56801001.76%3.01%21 ημέρες
Τμήμα Χημείας353188.57%3313992.99%3.90%24 ημέρες
Τμήμα Ψυχολογίας454497.78%38481894.91%6.92%48 ημέρες
Σύνολο72517123.59%254166032.37%3.92%31 ημέρες