Στατιστικά

Ακαδημαϊκό έτος
Τμήμαφθίνουσα ταξινόμησηΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Σύνολο73253773.36%7519635044.66%7.88%21 ημέρες
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης545296.30%58184467.67%16.58%23 ημέρες
Τμήμα Βιολογίας4141100.00%47153828.10%7.55%30 ημέρες
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών332987.88%33901113.27%4.76%20 ημέρες
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών313096.77%40643087.58%11.04%17 ημέρες
Τμήμα Ιατρικής907482.22%103512582.49%4.21%26 ημέρες
Τμήμα Κοινωνιολογίας383592.11%41851663.97%3.43%14 ημέρες
Τμήμα Μαθηματικών3131100.00%88621751.97%4.13%30 ημέρες
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών3939100.00%85662793.26%7.95%12 ημέρες
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης393897.44%3841852.21%3.24%19 ημέρες
Τμήμα Φιλολογίας6565100.00%78981001.27%1.01%13 ημέρες
Τμήμα Φυσικής342882.35%56721232.17%4.20%20 ημέρες
Τμήμα Χημείας342882.35%34872617.48%9.17%22 ημέρες
Τμήμα Ψυχολογίας4747100.00%434781018.63%24.58%22 ημέρες
Σύνολο73253773.36%7519635044.66%7.88%21 ημέρες