Στατιστικά

Ακαδημαϊκό έτος
Τμήμαφθίνουσα ταξινόμησηΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Σύνολο5247714.69%12657880.70%3.18%25 ημέρες
Πειραματικό Τμήμα10220.00%4250.00%50.00%1 ημέρες
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών282589.29%3862832.15%2.68%20 ημέρες
Τμήμα Ιατρικής7111.41%6234.84%4.84%98 ημέρες
Τμήμα Μαθηματικών2626100.00%872900.00%0.00%31 ημέρες
Τμήμα Φυσικής322371.88%0.00%0.00%20 ημέρες
Σύνολο5247714.69%12657880.70%3.18%25 ημέρες