Στατιστικά

Ακαδημαϊκό έτος
Τμήμαφθίνουσα ταξινόμησηΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Σύνολο68825436.92%327153541.08%1.78%25 ημέρες
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης918997.80%6507951.46%2.69%24 ημέρες
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών342985.29%3060632.06%3.14%13 ημέρες
Τμήμα Μαθηματικών272592.59%85221251.47%1.35%21 ημέρες
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών454497.78%531950.09%0.08%19 ημέρες
Τμήμα Φυσικής332884.85%5127551.07%2.62%24 ημέρες
Τμήμα Ψυχολογίας3939100.00%4180110.26%0.26%45 ημέρες
Σύνολο68825436.92%327153541.08%1.78%25 ημέρες