Στατιστικά

Ακαδημαϊκό έτος
Τμήμαφθίνουσα ταξινόμησηΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός ολοκληρομένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Σύνολο76848062.50%56836731112.86%15.01%22 ημέρες
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης5353100.00%645090013.95%15.59%12 ημέρες
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης714969.01%578165611.35%14.84%18 ημέρες
Πειραματικό Τμήμα7114.29%2150.00%50.00%15 ημέρες
Τμήμα Βιολογίας4040100.00%430366615.48%14.12%24 ημέρες
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών363083.33%375577220.56%20.89%14 ημέρες
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών292896.55%47013808.08%9.35%18 ημέρες
Τμήμα Ιατρικής927682.61%97683713.80%4.64%31 ημέρες
Τμήμα Κοινωνιολογίας373697.30%446949411.05%15.01%18 ημέρες
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών3737100.00%327742412.94%14.53%16 ημέρες
Τμήμα Φιλολογίας5858100.00%713194313.22%13.94%13 ημέρες
Τμήμα Χημείας342985.29%316967721.36%23.72%21 ημέρες
Τμήμα Ψυχολογίας4343100.00%4030102725.48%28.44%50 ημέρες
Σύνολο76848062.50%56836731112.86%15.01%22 ημέρες