Στατιστικά

Ακαδημαϊκό έτος
Τμήμαφθίνουσα ταξινόμησηΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός ολοκληρομένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Σύνολο69253276.88%713091102815.47%16.49%24 ημέρες
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης474697.87%6767101915.06%17.20%15 ημέρες
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης696797.10%6585127319.33%15.88%19 ημέρες
Πειραματικό Τμήμα2150.00%400.00%0.00%15 ημέρες
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ66100.00%89010712.02%13.17%16 ημέρες
Τμήμα Βιολογίας2929100.00%401993023.14%22.86%26 ημέρες
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών312890.32%404171017.57%18.78%13 ημέρες
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών3535100.00%528362711.87%9.95%21 ημέρες
Τμήμα Ιατρικής685580.88%28641113.88%3.40%30 ημέρες
Τμήμα Κοινωνιολογίας3434100.00%497669113.89%13.48%28 ημέρες
Τμήμα Μαθηματικών302686.67%9751112711.56%9.96%14 ημέρες
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών3838100.00%569668912.10%13.41%30 ημέρες
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης3939100.00%466447710.23%10.27%15 ημέρες
Τμήμα Φιλολογίας5859101.72%7543127916.96%16.15%20 ημέρες
Τμήμα Χημείας302893.33%371266617.94%17.27%44 ημέρες
Τμήμα Ψυχολογίας4141100.00%4514132229.29%36.00%33 ημέρες
Σύνολο69253276.88%713091102815.47%16.49%24 ημέρες