Στατιστικά

Ακαδημαϊκό έτος
Τμήμαφθίνουσα ταξινόμησηΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Σύνολο71857079.39%8078455846.91%9.28%23 ημέρες
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης4747100.00%72494215.81%6.78%28 ημέρες
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης686595.59%59125589.44%11.64%18 ημέρες
Τμήμα Βιολογίας3030100.00%403758014.37%13.98%27 ημέρες
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών322887.50%38451283.33%2.85%18 ημέρες
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών3131100.00%49574208.47%7.80%17 ημέρες
Τμήμα Ιατρικής877788.51%104503183.04%2.89%20 ημέρες
Τμήμα Κοινωνιολογίας373491.89%48721533.14%4.62%18 ημέρες
Τμήμα Μαθηματικών353085.71%94023003.19%2.40%30 ημέρες
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών3939100.00%433343710.09%13.85%19 ημέρες
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης403895.00%4539561.23%1.19%10 ημέρες
Τμήμα Φιλολογίας535298.11%72284396.07%7.07%20 ημέρες
Τμήμα Φυσικής332678.79%58831622.75%5.54%20 ημέρες
Τμήμα Χημείας322887.50%379557215.07%15.39%16 ημέρες
Τμήμα Ψυχολογίας464597.83%4282104024.29%33.19%50 ημέρες
Σύνολο71857079.39%8078455846.91%9.28%23 ημέρες