Στατιστικά

Ακαδημαϊκό έτος
Τμήμαφθίνουσα ταξινόμησηΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Σύνολο68644665.01%6308538446.09%8.46%23 ημέρες
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης676597.01%59124467.54%8.58%18 ημέρες
Τμήμα Βιολογίας3030100.00%40373298.15%8.10%27 ημέρες
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών312890.32%38451283.33%2.85%18 ημέρες
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών3131100.00%49573687.42%6.67%17 ημέρες
Τμήμα Κοινωνιολογίας363494.44%48721292.65%3.88%18 ημέρες
Τμήμα Μαθηματικών313096.77%94022322.47%1.70%30 ημέρες
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών3939100.00%433343710.09%13.85%19 ημέρες
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης3838100.00%4539561.23%1.19%10 ημέρες
Τμήμα Φιλολογίας535298.11%72284396.07%7.07%20 ημέρες
Τμήμα Φυσικής332678.79%58831482.52%5.25%20 ημέρες
Τμήμα Χημείας322887.50%379538910.25%10.56%16 ημέρες
Τμήμα Ψυχολογίας464597.83%428274317.35%24.82%50 ημέρες
Σύνολο68644665.01%6308538446.09%8.46%23 ημέρες