Στατιστικά

Ακαδημαϊκό έτος
ΤμήμαΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)φθίνουσα ταξινόμηση
Σύνολο73044761.23%5491637026.74%8.40%24 ημέρες
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών383284.21%374145312.11%12.71%13 ημέρες
Τμήμα Μαθηματικών403997.50%96006426.69%7.31%14 ημέρες
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης555294.55%59833966.62%8.76%18 ημέρες
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης5454100.00%67102864.26%4.64%20 ημέρες
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών4242100.00%53531432.67%3.21%20 ημέρες
Τμήμα Φιλολογίας595898.31%65622003.05%3.51%20 ημέρες
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών605998.33%35062767.87%12.42%27 ημέρες
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών282692.86%48081934.01%3.04%29 ημέρες
Τμήμα Ψυχολογίας4343100.00%422577918.44%19.47%33 ημέρες
Τμήμα Κοινωνιολογίας434297.67%44283347.54%8.83%41 ημέρες
Σύνολο73044761.23%5491637026.74%8.40%24 ημέρες