Τμήμα Ψυχολογίας

Ακαδημαϊκό έτος
ΤμήμαΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Τμήμα Ψυχολογίας474697.87%380575419.82%30.03%21 ημέρες
Μάθημααύξουσα ταξινόμησηΗμερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΔιάρκεια ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΟι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημαΔιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΑριθμός δηλώσεωνΑριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)
Ψ4107 - Lab: Applied Cognitive Psychology10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail18316.67%
Ψ4108 - Lab: Cognition & Emotion10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1715.88%
Ψ1301 - Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι: Προγεννητική ανάπτυξη έως μέση παιδική ηλικία11/05/20220 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις2315624.24%
Ψ2102 - Αντίληψη, Προσοχή, Κατηγοριοποίηση, Αναπαραστάσεις13/05/20220 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις1443322.92%
ΣΚΕΨ3005 - Απασχόληση, Οργάνωση της εργασίας και εργασιακές σχέσεις: μια διεπιστημονική προσέγγιση.10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1915.26%
Ψ3616 - Γνωσιακές και Συμπεριφορικές Προσεγγίσεις10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1311612.21%
Ψ2103 - Δεοντολογία της Ψυχολογίας10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1532013.07%
ΣΚΕΨ4001 - Διεπιστημονικές προσεγγίσεις του φύλου και της σεξουαλικότητας10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail781012.82%
Ψ2503 - Εγκληματολογία10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2974113.80%
Ψ2302 - Εισαγωγή στη Σχολική Ψυχολογία10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2765319.20%
Ψ1701 - Εισαγωγή στη Φιλοσοφία10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail48510.42%
Ψ1302 - Εκπαιδευτική Ψυχολογία10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2092913.88%
Ψ4208 - Εργ: Ανάλυση Δεδομένων με τη Χρήση Η/Υ10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail16850.00%
Ψ4106 - Εργ: Ανάλυση και Παρουσίαση Εμπειρικών Δεδομένων στη Γνωστική Ψυχολογία10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail18527.78%
Ψ4305 - Εργ: Εισαγωγή στις Δεξιότητες Κλινικής Αξιολόγησης10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail18527.78%
Ψ4209 - Εργ: Εισαγωγή στις Διαχρονικές Μεθόδους Ανάλυσης Δεδομένων10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail11327.27%
Ψ4611 - Εργ: Εργαστηριακές ασκήσεις στην πρόληψη, προαγωγή και αλλαγή συμπεριφορών χρήσης ουσιών10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail16743.75%
Ψ4612 - Εργ: Ερευνητικές και πειραματικές μέθοδοι μελέτης των συμπεριφορών χρήσης ουσιών10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail17847.06%
Ψ4504 - Εργ: Κοινωνικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες του συναισθήματος12/05/20220 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις181794.44%
Ψ4403 - Εργ: Νευροψυχολογική Εκτίμηση10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail181161.11%
Ψ4404 - Εργ: Νευροψυχολογική Εκτίμηση της Άνοιας10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail18633.33%
Ψ4503 - Εργ: Πειραματική Κοινωνική Ψυχολογία11/05/20220 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις181372.22%
Ψ4721 - Εργ: Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail36925.00%
Ψ4308 - Εργ: Τεχνικές και Μέθοδοι για την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας σε παιδιά με ΔΑΦ10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail18844.44%
Ψ1103 - Θεωρίες Προσωπικότητας10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1942814.43%
Ψ2305 - Κίνητρα και Ψυχοσυναισθηματικοί Παράγοντες στη Μάθηση11/05/20220 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις482041.67%
Ψ3515 - Λήψη αποφάσεων και διαπραγματεύσεις10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail53713.21%
Ψ3319 - Μαθησιακές Δυσκολίες10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail9755.15%
Ψ3401 - Νευροψυχολογία10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1353828.15%
Ψ3503 - Οργανωτική Ψυχολογία10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8278.54%
ΣΚΕΨ3008 - Πολιτικές Επιστημονικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail300.00%
Ψ3516 - Σεμ: Εισαγωγή στην Ψυχολογία της επιχειρηματικής συμπεριφοράς10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail181055.56%
Ψ3302 - Σεμ: Επιλόχεια Κατάθλιψη: Επιπτώσεις στην Ανάπτυξης των Παιδιών12/05/20220 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις1313100.00%
Ψ3112 - Σεμ: Η Συμβολή των Ψυχολογικών Ερευνών για τη Νοημοσύνη στην Εκπαιδευτική Διαδικασία10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1815.56%
Ψ3519 - Σεμ: Κοινωνική και Πολιτική Ψυχολογία των Ανισοτήτων10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail171164.71%
Ψ3318 - Σεμ: Ποιότητα ζωής στο παιδί και τον έφηβο με χρόνιο νόσημα (στο σχολικό πλαίσιο)10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail18633.33%
Ψ3103 - Σεμ: Πολιτισμική- Ιστορική Ψυχολογία10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail14535.71%
Ψ3509 - Σεμ: Στοιχεία Σωφρονιστικής Ψυχολογίας10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail18422.22%
Ψ3613 - Σεμ: Φυσικές Καταστροφές & Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση10/05/20220 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις1818100.00%
Ψ1202 - Στατιστική Ι10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1683319.64%
Ψ1402 - Συγκριτική Ψυχολογία10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1341511.19%
Ψ2402 - Φυσιολογία Συμπεριφοράς ΙΙ: Κινητικά & Ρυθμιστικά Συστήματα10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2774315.52%
Ψ2603 - Ψυχαναλυτική Σκέψη10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1322317.42%
Ψ2202 - Ψυχομετρία Ι: Βασικές Αρχές Μέτρησης & Κατασκευής Ψυχολογικών Εργαλείων10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2102913.81%
Ψ3614 - Ψυχοπαθολογία Παιδιού & Εφήβου10/05/202225 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1913719.37%
Ψ2404 - Ψυχοφαρμακολογία του Εθισμού και των Εξαρτησιογόνων Ουσιών10/05/20220 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΕκτυπωμένες προσκλήσεις1043331.73%