Τμήμα Χημείας

Ακαδημαϊκό έτος
ΤμήμαΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός ολοκληρομένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Τμήμα Χημείας342985.29%316967721.36%23.72%21 ημέρες
Μάθημααύξουσα ταξινόμησηΗμερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΔιάρκεια ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΟι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημαΔιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΑριθμός δηλώσεωνΑριθμός ολοκληρομένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)
ΧΗΜ-053 - Αγγλικά Προπαρασκευαστικά ΙΙ19/05/202021 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1234133.33%
ΧΗΜ-109 - Ακαδημαϊκά Αγγλικά: Χημική Ορολογία19/05/202021 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8225.00%
ΧΗΜ-165 - Αναλυτική Βιοχημεία19/05/202021 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail67710.45%
ΧΗΜ-408 - Αναλυτική Χημεία ΙΙ19/05/202021 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1913618.85%
ΧΗΜ-401 - Ανόργανη Χημεία Ι19/05/202021 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1693319.53%
ΧΗΜ-151 - Βιοκατάλυση Στην Οργανική Σύνθεση19/05/202021 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail600.00%
ΧΗΜ-030 - Βιοχημεία ΙΙ19/05/202021 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1834524.59%
ΧΗΜ-046 - Εισαγωγή στη Βιολογία19/05/202021 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1553120.00%
ΧΗΜ-121 - Επιστήμη Πολυμερών19/05/202021 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail481122.92%
ΧΗΜ-413 - Εργαστήρια Αναλυτικής Χημείας Ι19/05/202021 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail933234.41%
ΧΗΜ-412 - Εργαστήρια Ανόργανης Χημείας ΙΙ19/05/202021 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail851618.82%
ΧΗΜ-425 - Εργαστήρια ΛέΙζερ - Εφαρμογές στη Χημεία19/05/202021 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail7685.71%
ΧΗΜ-212 - Εργαστήρια Οργανικής Χημείας ΙΙ19/05/202021 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1402820.00%
ΧΗΜ-444 - Εργαστήρια Φυσικοχημείας ΙΙ19/05/202021 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1492114.09%
ΧΗΜ-501 - Εργαστήριο Βιοχημείας19/05/202021 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail561221.43%
ΧΗΜ-112 - Εργαστήριο Γενικής Χημείας ΙΙ19/05/202021 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1123934.82%
ΧΗΜ-012 - Μαθηματικά ΙΙ19/05/202021 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1893719.58%
ΧΗΜ-162 - Μεταλλικά Ιόντα στην Ιατρική19/05/202021 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1233125.20%
ΧΗΜ-019 - Οι Υπολογιστές στη Χημεία19/05/202021 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1062624.53%
ΧΗΜ-201 - Οργανική Χημεία Ι19/05/202021 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2376125.74%
ΧΗΜ-068 - Τεχνικές Ανάλυσης Τροφίμων19/05/202021 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail861011.63%
ΧΗΜ-164 - Υπολογιστική Χημεία με εφαρμογές σε μόρια,υλικά,περιβάλλον ΙΙ19/05/202021 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8225.00%
ΧΗΜ-416 - Υπολογιστική Χημεία Περιβάλλοντος Ι19/05/202021 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8337.50%
ΧΗΜ-124 - Φαρμακευτική Χημεία19/05/202021 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1002525.00%
ΧΗΜ-516 - Φασματοσκοπικός Προσδιορισμός Δομής Οργανικών Ενώσεων19/05/202021 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail331030.30%
ΧΗΜ-017 - Φυσική ΙΙ19/05/202021 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2123616.98%
ΧΗΜ-049 - Φυσικοχημεία ΙΙ (Στατιστική-Μηχανική-Θερμοδυναμική-Κινητική)19/05/202021 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2254419.56%
ΧΗΜ-160 - Χημεία και σύγχρονα θέματα διατροφής19/05/202021 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8866.82%
ΧΗΜ-405 - Χημεία Περιβάλλοντος19/05/202021 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1622616.05%