Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ακαδημαϊκό έτος
Department ProgramΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Όλα494489.80%53193977.46%10.15%19 ημέρες
Ειδικό Πρόγραμμα77100.00%11471008.72%8.80%19 ημέρες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-20073333100.00%50023597.18%7.45%19 ημέρες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007-20503636100.00%50643627.15%7.19%19 ημέρες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013484389.58%52983927.40%9.83%19 ημέρες
Λήψη