Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ακαδημαϊκό έτος
ΤμήμαΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών4242100.00%53535169.64%13.87%20 ημέρες
Μάθημααύξουσα ταξινόμησηΗμερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΔιάρκεια ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΟι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημαΔιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΑριθμός δηλώσεωνΑριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)
ΟΙΚ3210 - Economics of Innovation and New Technologies10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail28828.57%
ΟΙΚ1402 - Αγγλικά για Οικονομολόγους ΙΙ10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2542710.63%
ΣΚΕ3306 - Απασχόληση, Οργάνωση της Εργασίας και Εργασιακές Σχέσεις: Μια διεπιστημονική προσέγγιση10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail20315.00%
ΟΙΚ3114 - Αστική και Περιφερειακή Οικονομική10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail254187.09%
ΟΙΚ3101 - Δημόσια Οικονομική Ι10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail168127.14%
ΟΙΚ3601 - Διδακτική της Οικονομικής Επιστήμης10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3226.25%
ΟΙΚ3106 - Διεθνής Χρηματοοικονομική10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail5123.92%
ΟΙΚ3312 - Δίκαιο και Θεσμοί της Οικονομικής-Νομισματικής Ένωσης10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail4648.70%
ΟΙΚ2308 - Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail5411.85%
ΟΙΚ4206 - Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail15640.00%
ΟΙΚ3501 - Εισαγωγή στις Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων για Οικονομολόγους10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail33824.24%
ΟΙΚ3113 - Ελληνική Οικονομία Ι10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail7111.41%
ΣΚΕ3301 - Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1100.00%
ΟΙΚ2306 - Ευρωπαϊκή Οικονομική Ιστορία Ι10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail165169.70%
ΟΙΚ4304 - Ευρωπαϊκή Οικονομική Ιστορία ΙΙ10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1119.09%
ΟΙΚ2501 - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2743111.31%
ΟΙΚ4501 - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙΙ10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8450.00%
ΟΙΚ3108 - Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail89910.11%
ΟΙΚ2303 - Ιστορία Οικονομικών Θεωριών Ι10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1321712.88%
ΟΙΚ1004 - Μαθηματικά ΙΙ10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail252207.94%
ΟΙΚ1002 - Μακροοικονομική Θεωρία Ι10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail256259.77%
ΟΙΚ2004 - Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙΙ10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail402389.45%
ΟΙΚ3209 - Μάνατζμεντ ΙΙ10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail972626.80%
ΟΙΚ1005 - Μικροοικονομική Θεωρία Ι10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2592710.42%
ΟΙΚ2005 - Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙΙ10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail414399.42%
ΟΙΚ4102 - Νομισματική Θεωρία ΙΙ10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail5240.00%
ΟΙΚ2006 - Οικονομετρία ΙΙ10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail400348.50%
ΟΙΚ3116 - Οικονομικά της Εκπαίδευσης10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail10298.82%
ΟΙΚ3111 - Οικονομικά της Εργασίας Ι10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3213.13%
ΟΙΚ4105 - Οικονομικά της Εργασίας ΙΙ10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail500.00%
ΟΙΚ3115 - Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail6669.09%
ΟΙΚ3203 - Οικονομικά του Επαγγελματικού Αθλητισμού10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3912.56%
ΟΙΚ4205 - Οικονομικά των Μέσων Επικοινωνίας και Ψυχαγωγίας ΙΙ10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail231773.91%
ΟΙΚ3302 - Οικονομική Ανάπτυξη Ι10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail20063.00%
ΟΙΚ3103 - Οικονομική Πολιτική10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail13775.11%
ΟΙΚ3104 - Οικονομική του Περιβάλλοντος10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail10276.86%
ΟΙΚ1301 - Πολιτική Οικονομία Ι10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail256259.77%
ΟΙΚ4303 - Πολιτική Οικονομία του Αγροτικού Τομέα ΙΙ10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail15426.67%
ΟΙΚ3402 - Προχωρημένα Αγγλικά ΙΙ10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail7228.57%
ΟΙΚ1006 - Στατιστική ΙΙ10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2522610.32%
ΟΙΚ4203 - Συλλογή, Διαχείριση και Ανάλυση Ποσοτικών και Ποιοτικών Δεδομένων10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3026.67%
ΟΙΚ3206 - Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι10/05/202120 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail286227.69%