Τμήμα Μαθηματικών

Ακαδημαϊκό έτος
ΤμήμαΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Τμήμα Μαθηματικών402562.50%85224234.96%4.21%21 ημέρες
ΜάθημαΗμερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΔιάρκεια ηλεκτρονικής αξιολόγησηςφθίνουσα ταξινόμησηΟι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημαΔιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΑριθμός δηλώσεωνΑριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)
ΜΕΜ-100 - Αναλυτική Γεωμετρία και Μιγαδικοί Αριθμοί29/11/202121 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail722334.57%
ΜΕΜ-101 - Απειροστικός Λογισμός Ι29/11/202121 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail651324.92%
ΜΕΜ-104 - Γλώσσα Προγραμματισμού Ι29/11/202121 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail549305.46%
ΜΕΜ-108 - Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ29/11/202121 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail894465.15%
ΜΕΜ-109 - Φυσική Ι29/11/202121 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail472122.54%
ΜΕΜ-112 - Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα29/11/202121 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail555234.14%
ΜΕΜ-211 - Ανάλυση Ι29/11/202121 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail652629.51%
ΜΕΜ-213 - Μιγαδική Ανάλυση29/11/202121 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail404163.96%
ΜΕΜ-214 - Πραγματική Ανάλυση29/11/202121 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail5935.08%
ΜΕΜ-221 - Άλγεβρα Ι29/11/202121 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail588355.95%
ΜΕΜ-224 - Θεωρία Ομάδων29/11/202121 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail17331.73%
ΜΕΜ-233 - Γεωμετρία29/11/202121 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail6911.45%
ΜΕΜ-241 - Διακριτά Μαθηματικά29/11/202121 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail477234.82%
ΜΕΜ-252 - Αριθμητική Λύση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων29/11/202121 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail9044.44%
ΜΕΜ-254 - Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα29/11/202121 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail184115.98%
ΜΕΜ-262 - Παραμετρική Στατιστική29/11/202121 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail216198.80%
ΜΕΜ-272 - Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις29/11/202121 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail29772.36%
ΜΕΜ-279 - Εισαγωγή στην Ακουστική Ωκεανογραφία29/11/202121 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail15032.00%
ΜΕΜ-281 - Θεωρία Ρευστών29/11/202121 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail15353.27%
ΜΕΜ-283 - Μαθηματικά Μοντέλα Κλασσικής Φυσικής29/11/202121 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2700.00%
ΜΕΜ-291 - Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων29/11/202121 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail201115.47%
ΜΕΜ-311 - Αγγλικά - Μαθηματική Ορολογία Ι29/11/202121 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail13921.44%
ΜΕΜ-321 - Διδακτική Μαθηματικών29/11/202121 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail210167.62%
ΜΕΜ-341 - Οικονομική Θεωρία Ι29/11/202121 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail570264.56%
ΜΕΜ-Θ0.01 - Θέματα Γεωμετρικής Ανάλυσης29/11/202121 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2000.00%