Τμήμα Κοινωνιολογίας

Ακαδημαϊκό έτος
ΤμήμαΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός ολοκληρομένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Τμήμα Κοινωνιολογίας373697.30%446949411.05%15.01%18 ημέρες
Μάθημααύξουσα ταξινόμησηΗμερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΔιάρκεια ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΟι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημαΔιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΑριθμός δηλώσεωνΑριθμός ολοκληρομένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)
ΑΓΓΚ020 - Αγγλικά Επίπεδο Β΄04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail233187.73%
ΑΓΓΚ040 - Αγγλικά Επίπεδο Δ΄04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1481711.49%
ΑΓΡΚ290 - Αγροτική Κοινωνιολογία: Κοινωνικο-οικονομικοί Μετασχηματισμοί στο Σύγχρονο Αγροτικό Χώρο04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail921010.87%
ΑΣΤΚ273 - Αστική Κοινωνιολογία04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail68811.76%
ΔΙΔΚ205 - Διδακτική της Κοινωνιολογίας04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2202410.91%
ΕΘΝΚ297 - Εθνικισμός και ετερότητα στο δημόσιο λόγο04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail190157.89%
ΣΤΑΚ330 - Ειδικά Θέματα Κοινωνικής Στατιστικής04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail21419.05%
ΚΙΣΚ313 - Ειδικά Θέματα στην Ιστορική Κοινωνιολογία04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail21314.29%
ΘΕΩΚ328 - Ειδικά θέματα στην Κοινωνική Θεωρία04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2129.52%
ΕΚΠΚ348 - Ειδικά θέματα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Ετερότητας04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail26415.38%
ΕΡΓΚ376 - Ειδικά Θέματα στην Κοινωνιολογία των εργασιακών σχέσεων και του συνδικαλισμού04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail26519.23%
ΠΟΛΚ341 - Ειδικά Θέματα στην Πολιτική Κοινωνιολογία04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail21523.81%
ΠΟΛΚ325 - Ειδικά θέματα: Κοινωνικές όψεις της κρίσης στην Ελλάδα04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail27829.63%
ΑΝΑΚ375 - Ειδικά Θέματα: Τρίτος Κόσμος και Ανάπτυξη04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail24625.00%
ΕΓΚΚ239 - Εισαγωγή στην Εγκληματολογία04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2203616.36%
ΑΝΘΚ220 - Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail320309.38%
ΕΙΣΚ101 - Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία ΙΙ04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail187147.49%
ΠΟΛΚ140 - Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail258218.14%
ΣΚΕΚ200 - Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail4037.50%
ΑΝΑΚ145 - Θεωρίες Κοινωνικής Αλλαγής και Ανάπτυξης04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3243711.42%
ΙΣΤΚ383 - Ιστορία της Γυμναστικής και των Σπορ: Έθνος, Τάξη, Φύλο04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail28621.43%
ΘΕΩΚ106 - Κοινωνική Θεωρία Ι (Κλασικοί Θεωρητικοί)04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail324237.10%
ΘΕΩΚ108 - Κοινωνική Θεωρία ΙΙΙ (Σύγχρονη)04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3533911.05%
ΠΟΛΚ362 - Κοινωνική Πολιτική: Ειδικά Θέματα Ένταξης04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail28932.14%
ΕΠΙΚ251 - Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8988.99%
ΕΛΕΚ215 - Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2784215.11%
ΜΕΘΚ131 - Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνιολογικής Έρευνας: Ποιοτικές Μέθοδοι04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2032512.32%
ΜΕΘΚ132 - Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνιολογικής Έρευνας: Ποσοτικές Μεθόδοι04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail338236.80%
ΜΕΘΚ388 - Μεθοδολογικά Ζητήματα Ποσοτικών Κοινωνικών04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail24833.33%
ΜΕΘΚ398 - Μεθοδολογικά Ζητήματα στη Σύγχρονη Ιστορική Κοινωνιολογία04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail17423.53%
ΑΣΤΚ372 - Όψεις του Αστικού Φαινομένου στην Ελλάδα04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail16531.25%
ΠΟΛΚ339 - Πολιτική Κουλτούρα και Πολιτική Συμμετοχή04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1915.26%
ΜΕΘΚ394 - Σεμινάριο Ποσοτικών Μεθόδων04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail22522.73%
ΘΕΩΚ221 - Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Νεωτερικότητα04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1121412.50%
ΑΝΑΚ276 - Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία-Όψεις04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail10598.57%
ΑΝΘΚ345 - Ταμπού και παράβαση04/05/202018 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail26311.54%