Τμήμα Ιατρικής

Ακαδημαϊκό έτος
Department ProgramΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Όλα1027775.49%73756008.14%7.96%12 ημέρες
Ειδικό πρόγραμμα σπουδών--------
Π.Σ. ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Π.Δ.--------
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1996-2001--------
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1998 - 2008181266.67%226225211.14%10.25%13 ημέρες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2008-50927076.09%66725508.24%7.93%12 ημέρες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-50413687.80%58314888.37%8.43%13 ημέρες
Λήψη