Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Ακαδημαϊκό έτος
Department ProgramΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Όλα--------
Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών--------
Ειδικό Πρόγραμμα--------
Π.Σ. ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Π.Δ.--------
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1999-2004--------
Πρόγραμμα Σπουδών 2007-2050--------
Πρόγραμμα Σπουδών 2010-2050--------
Πρόγραμμα Σπουδών 2013-2016--------
Πρόγραμμα Σπουδών 2017-18--------
Λήψη