Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό έτος
ΤμήμαΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης918997.80%650777911.97%15.40%24 ημέρες
Μάθημααύξουσα ταξινόμησηΗμερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΔιάρκεια ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΟι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημαΔιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΑριθμός δηλώσεωνΑριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)
ΕΠΑ 604 - Αξιολόγηση και μετρήσεις στην προσχολική αγωγή29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail781519.23%
ΕΠΑ 509 - Γένεση και εξέλιξη της γλώσσας29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail6457.81%
ΕΠΑ 102 - Γενική Διδακτική Μεθοδολογία29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2364418.64%
ΓΕΡΝ100 - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1218.33%
ΓΕΡΝ101 - ΓΕΡΜΝΑΝΙΚΑ ΙΙ29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail12216.67%
ΕΠΑ 114 - Γλωσσική ανάπτυξη και αγωγή του παιδιού της προσχολικής ηλικίας29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail7234.17%
ΔΑΣ 101 - Διδακτικές Ασκήσεις Ι29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail4936.12%
ΔΑΣ 115 - Διδακτικές Ασκήσεις Ι29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail42716.67%
ΔΑΣ 102 - Διδακτικές Ασκήσεις ΙΙα29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail411126.83%
ΔΑΣ 108 - Διδακτικές Ασκήσεις ΙΙα29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail431023.26%
ΔΑΣ 107 - Διδακτικές Ασκήσεις ΙΙα29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail431023.26%
ΔΑΣ 117 - Διδακτικές Ασκήσεις ΙΙα29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail4037.50%
ΔΑΣ 104 - Διδακτικές Ασκήσεις ΙΙΙα29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail36616.67%
ΔΑΣ 111 - Διδακτικές Ασκήσεις ΙΙΙα29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail531222.64%
ΔΑΣ 121 - Διδακτικές Ασκήσεις ΙΙΙα29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail33412.12%
ΔΑΣ 113 - Διδακτικές Ασκήσεις ΙΙΙα29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail35617.14%
ΕΠΑ 203 - Διδακτικές προσεγγίσεις αισθητικής αγωγής29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail300155.00%
ΕΠΑ 204 - Διδακτικές Προσεγγίσεις ψυχοκινητικής αγωγής29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1963819.39%
ΔΠΑ 100 - Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail18316.67%
ΕΠΑ 703 - Εικαστική Αγωγή Ι29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail12086.67%
ΕΠΑ 502 - Εισαγωγή στη Φιλοσοφία29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail294299.86%
ΕΠΑ 104 - Εισαγωγή στην Διαπολιτισμική Παιδαγωγική29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail268186.72%
ΕΠΑ 101 - Εισαγωγή στην Παιδαγωγική29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2564316.80%
ΕΠΑ 122 - Εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail12043.33%
ΕΠΑ 110 - Εκπαιδευτική Αξιολόγηση29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail223229.87%
ΕΠΑ 304 - Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2734215.38%
ΕΠΑ 601 - Μεθοδολογία της Ψυχοπαιδαγωγικής Έρευνας Ι29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail450316.89%
ΕΠΑ 113 - Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο: Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί και διδακτικές πρακτικές29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1632817.18%
ΕΠΑ 135 - Μουσειακή Αγωγή29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail13875.07%
ΕΠΑ 701 - Μουσική και Ρυθμική Αγωγή Νηπίων Ι29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2063617.48%
ΕΠΑ 501 - Νεοελληνική Γλώσσα Ι: Ιστορική Εξέλιξη-Γραμματεία29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1964824.49%
ΕΠΑ 120 - Οικονομία και προγραμματισμός στην εκπαίδευση29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3300.00%
ΕΠΑ 111 - Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail10576.67%
ΕΠΑ 506 - Ορθόδοξη Πατερική Θεολογία I: Εισαγωγή στην Πατερική σκέψη29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail11665.17%
ΕΠΑ 503 - Παιδική Λογοτεχνία29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1682213.10%
ΕΠΑ 402 - Πληροφορική στην Εκπαίδευση ΙΙ29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8977.87%
ΕΠΑ 201 - Προφορικός και γραπτός λόγος παιδιών προσχολικής ηλικίας29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail222135.86%
ΠΤΕ 127 - Πτυχιακή Εργασία: Αισθητική Αγωγή29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail7228.57%
ΠΤΕ 119 - Πτυχιακή Εργασία: Αναπτυξιακή Ψυχολογία βρεφών και νηπίων29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8112.50%
ΠΤΕ 116 - Πτυχιακή Εργασία: Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Θέματα ανάπτυξης από την βρεφική στην εφηβική ηλικία29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail800.00%
ΠΤΕ 126 - Πτυχιακή Εργασία: Αξιολόγηση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail800.00%
ΠΤΕ 110 - Πτυχιακή Εργασία: Αρχαία Ελληνική Ιστορία με παιδαγωγικές διαστάσεις29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail7457.14%
ΠΤΕ 109 - Πτυχιακή Εργασία: Γλωσσική Ανάπτυξη και Αγωγή του παιδιού της προσχολικής ηλικίας29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8112.50%
ΠΤΕ 128 - Πτυχιακή Εργασία: Διδακτική Μεθοδολογία και Έρευνα29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8112.50%
ΠΤΕ 118 - Πτυχιακή Εργασία: Ειδική Ψυχοπαιδαγωγική29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail7342.86%
ΠΤΕ 108 - Πτυχιακή Εργασία: Ελληνική Φιλολογία και Θεατρική Παιδεία29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8112.50%
ΠΤΕ 130 - Πτυχιακή Εργασία: Θέματα Προσχολικής και Σχολικής Παιδαγωγικής29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail7114.29%
ΠΤΕ 125 - Πτυχιακή Εργασία: Θέματα Προσχολικής Παιδαγωγικής29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8225.00%
ΠΤΕ 101 - Πτυχιακή Εργασία: Θέματα Προσχολικής Παιδαγωγικής29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8450.00%
ΠΤΕ 114 - Πτυχιακή Εργασία: Θέματα Προσχολικής Παιδαγωγικής29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail800.00%
ΠΤΕ 111 - Πτυχιακή Εργασία: Θεολογίας29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail800.00%
ΠΤΕ 136 - Πτυχιακή Εργασία: Ιστορία της Παιδείας και της Εκπαίδευσης29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8112.50%
ΠΤΕ 103 - Πτυχιακή Εργασία: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail7228.57%
ΠΤΕ 124 - Πτυχιακή Εργασία: Μοντέλα Διαπολιτισμικής και Δίγλωσσης Εκπαίδευσης29/11/202115 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8225.00%
ΠΤΕ 138 - Πτυχιακή Εργασία: Παιδαγωγική και Γραμματισμός στην πρώιμη παιδική ηλικία29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail800.00%
ΠΤΕ 115 - Πτυχιακή Εργασία: Παιδαγωγική Ψυχολογία29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail700.00%
ΠΤΕ 113 - Πτυχιακή Εργασία: Ποσοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail7228.57%
ΠΤΕ 121 - Πτυχιακή Εργασία: Συγκριτική Προσχολική Παιδαγωγική29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail6116.67%
ΠΤΕ 117 - Πτυχιακή Εργασία: Σχολική Ψυχολογία29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail800.00%
ΠΤΕ 137 - Πτυχιακή Εργασία: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail800.00%
ΠΤΕ 107 - Πτυχιακή Εργασία: Φιλοσοφία για παιδιά29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail7114.29%
ΠΤΕ 105 - Πτυχιακή Εργασία: Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail600.00%
ΠΤΕ 122 - Πτυχιακή Εργασία: Ψυχοκινητική Αγωγή: Θέματα εκπαίδευσης μέσω κίνησης29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail800.00%
ΠΤΕ 112 - Πτυχιακή Εργασία: Ψυχοπαιδαγωγική29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8112.50%
ΠΤΕ 120 - Πτυχιακή Εργασία:Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8225.00%
ΠΤΕ 106 - Πτυχιακή Εργασία:Παιδική Λογοτεχνία29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail600.00%
ΣΕΜ 210 - Σεμινάριο Αισθητικής Αγωγής: Τέχνες στην εκπαίδευση29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail19421.05%
ΣΕΜ 120 - Σεμινάριο Αναδυόμενου Γραμματισμού29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail20735.00%
ΣΕΜ 323 - Σεμινάριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας: Θέματα Κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail20525.00%
ΣΕΜ 572 - Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας με παιδαγωγικές διαστάσεις29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail10660.00%
ΣΕΜ 219 - Σεμινάριο Διδακτικής μεθοδολογίας: Αναλυτικά προγράμματα- Σχεδιασμός και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail18633.33%
ΣΕΜ 213 - Σεμινάριο Διδασκαλίας Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων με Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2015.00%
ΣΕΜ 331 - Σεμινάριο Ειδικής ψυχοπαιδαγωγικής της προσχολικής ηλικίας29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail20420.00%
ΣΕΜ 603 - Σεμινάριο έρευνας και στατιστικής ανάλυσης στην εκπαίδευση29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail7228.57%
ΣΕΜ 593 - Σεμινάριο Θεολογίας29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail20210.00%
ΣΕΜ 353 - Σεμινάριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail20315.00%
ΣΕΜ 145 - Σεμινάριο Μουσειακής Αγωγής29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail20315.00%
ΣΕΜ 320 - Σεμινάριο Παιδαγωγικής Ψυχολογίας Ι: Εαυτός, οικογένεια και διαδικασίες αγωγής, μάθησης και ανάπτυξης .29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail15320.00%
ΣΕΜ 330 - Σεμινάριο Σχολικής Ψυχολογίας: Ψυχική ανθεκτικότητα29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail11327.27%
ΣΕΜ 142 - Σεμινάριο τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail19736.84%
ΣΕΜ 131 - Σεμινάριο Φυσικής Δραστηριότητας και Κινητικής Δημιουργικότητας29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail19210.53%
ΣΕΜ 129 - Σεμινάριο Ψυχοπαιδαγωγικής της προσχολικής ηλικίας29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail20630.00%
ΣΕΜ 561 - Σεμινάριο: Φιλοσοφία για παιδιά29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail20315.00%
ΕΠΑ 602 - Στατιστική στην Εκπαίδευση Ι29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail350216.00%
ΕΠΑ 309 - Σχολική Ψυχολογία29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail901718.89%
ΕΠΑ 704 - Φυσική Αγωγή Νηπίων Ι29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail201167.96%
ΕΠΑ 306 - Ψυχολογία της Προσχολικής Ηλικίας29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2492710.84%
ΕΠΑ 117 - Ψυχοπαιδαγωγική του αναδυόμενου γραπτού λόγου29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail11443.51%
ΕΠΑ 308 - Ψυχοπαιδαγωγική του πρώιμου παιδικού αυτισμού29/11/202124 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1442618.06%