Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό έτος
ΤμήμαΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης5050100.00%695382911.92%12.97%31 ημέρες
Μάθημααύξουσα ταξινόμησηΗμερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΔιάρκεια ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΟι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημαΔιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΑριθμός δηλώσεωνΑριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)
ΑΓΓΠ010 - Αγγλικά Ι15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1932211.40%
ΑΓΓΠ030 - Αγγλικά ΙΙΙ15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1992412.06%
Γ01Π01 - Αναλυτικό Πρόγραμμα: Θεωρία και πράξη15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2452610.61%
Γ01Σ01 - Αναλυτικό Πρόγραμμα: Θεωρία και πράξη15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail21628.57%
Δ01Σ29 - Ανάπτυξη και διδασκαλία λεξιλογίου15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail19631.58%
Β02Π01 - Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι: Βρεφική & παιδική ηλικία15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail100.00%
Γ03Σ08 - Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail27414.81%
Ε02Σ22 - Αστική περιβαλλοντική Εκπαίδευση15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail13753.85%
Ε02Π16 - Άτυπες μορφές μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2873110.80%
Α06Π13 - Διαπολιτισμικότητα και εκπαίδευση15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1742413.79%
Β05Σ04 - Διαταραχές λόγου στη σχολική ηλικία15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail23417.39%
Γ02Π09 - Διδακτική και εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8666.98%
Ε03Σ10 - Διδακτική του προγραμματισμού – η γλώσσα Scratch στο Δημοτικό Σχολείο15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail20735.00%
Ε02Π06 - Διδακτική των Φυσικών Επιστημών15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2362510.59%
Δ05Π10 - Διεπιστημονικές διαστάσεις και προσεγγίσεις της Ιστορίας15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2644818.18%
Β05Π11 - Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση και στην ορθογραφία15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail10022.00%
Δ03Α01 - Εικαστική έκφραση του παιδιού: Ζωγραφική και εφαρμογές15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail561221.43%
Δ03Α08 - Εισαγωγή στη Μουσική15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail44613.64%
Β01Π01 - Εισαγωγή στη Ψυχολογία15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3093511.33%
Α01Π01 - Εισαγωγή στην Παιδαγωγική15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail5528715.76%
Ε03Π01 - Εισαγωγή στην πληροφορική15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1051514.29%
Γ02Π03 - Εναλλακτικά παραδείγματα διδασκαλίας/μάθησης και η θεωρητική τους θεμελίωση15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail396358.84%
Γ02Σ03 - Εναλλακτικά παραδείγματα διδασκαλίας/μάθησης και η θεωρητική τους θεμελίωση15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2500.00%
Β04Π02 - Επικοινωνία και Διαπροσωπικές σχέσεις15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail300.00%
Α11Π04 - Επιμόρφωση εκπαιδευτικών με την χρήση των νέων τεχολογιών (e-Learning)15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2162210.19%
Α06Σ07 - Η Διδασκαλία σε πολύγλωσσες/πολυπολιτισμικές τάξεις15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2129.52%
Δ01Π06 - Η Διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος μέσω της αφήγησης15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail249208.03%
Α01Π02 - Η Συγκριτική Παιδαγωγική ως Ετεροπαιδαγωγική στον 21ο αιώνα15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail215219.77%
Ε02Π03 - Η Φυσική στον σύγχρονο κόσμο και την εκπαίδευση15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail7211.39%
Ε04Σ02 - Θετικές Επιστήμες – Τεχνολογία - Κοινωνία (STS) στην Εκπαίδευση15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail20420.00%
Β03Π02 - Θεωρίες της μάθησης και εκπαιδευτκή πράξη15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail61711.48%
Β03Π08 - Μαθησιακές Δυσκολίες στην Παραγωγή του Γραπτού Λόγου15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail13175.34%
Ε01Π07 - Μεθοδολογία της Διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2272310.13%
Β01Σ10 - Μνήμη: Δομή, διεργασίες και διαταραχές της15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail20210.00%
Δ03Α09 - Μουσική με έμφαση στη Μουσικοπαιδαγωγική15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2926.90%
Δ01Π17 - Νεοελληνική Γραμματική15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2283214.04%
Δ01Π13 - Νεοελληνική και Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Αφηγηματικές Ταυτότητες15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail209157.18%
Α10Π06 - Οι εκπαιδευτικές πολιτικές των βενιζελικών και αντιβενιζελικών κυβερνήσεων στο ελληνικό κράτος μέσα από την ιστορική τους συγκρότηση και διαδρομή15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail286227.69%
Β03Π03 - Οργάνωση και δυναμική της σχολικής τάξης15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail300.00%
Β03Σ03 - Οργάνωση και δυναμική της σχολικής τάξης15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail12325.00%
Α01Σ05 - Παιδαγωγική, διδακτική και επιστημολογική θεώρηση της Ιστορίας15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail25416.00%
Ε02Π21 - Παρανοήσεις στη Βιολογία του Δημοτικού Σχολείου15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail11665.17%
Β03Π16 - Στρατηγικές Ακαδημαϊκής Γραφής15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1552314.84%
Β05Π06 - Συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές στη σχολική ηλικία15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3164614.56%
Α06Π14 - Συνομιλώντας με την (εθνο)πολιτισμική ετερότητα σε χώρους πολιτιστικής εμπειρίας και μάθησης15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1201815.00%
ΣΠΑ 1 - Σχολική Πρακτική Ασκηση 115/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1564830.77%
Β05Σ07 - Σχολική Συμβουλευτική για εφήβους με ιδιαίτερες δυσκολίες/διαταραχές15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail28517.86%
Ε01Π12 - Το Μαθηματικό Παιγνίδι στη σύγχρονη Διδασκαλία των Μαθηματικών15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail5216111.71%
Α15Σ01 - ΤΠΕ και Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1900.00%
Γ03Π10 - ΤΠΕ στην εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη15/12/202131 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail10033.00%