Στατιστικά

Ακαδημαϊκό έτος
ΤμήμαΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεωνφθίνουσα ταξινόμησηΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Σύνολο71911415.86%56411412.50%15.28%18 ημέρες
Τμήμα Μαθηματικών343397.06%0.00%0.00%15 ημέρες
Τμήμα Χημείας292172.41%0.00%0.00%23 ημέρες
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών3525.71%6000.00%0.00%1 ημέρες
Πειραματικό Τμήμα77100.00%1313100.00%100.00%1 ημέρες
Τμήμα Φιλολογίας535196.23%55681282.30%3.95%20 ημέρες
Σύνολο71911415.86%56411412.50%15.28%18 ημέρες