Στατιστικά

Ακαδημαϊκό έτος
ΤμήμαΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανφθίνουσα ταξινόμησηΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός ολοκληρομένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Σύνολο68437855.26%3652216584.54%4.22%23 ημέρες
Πειραματικό Τμήμα2150.00%200.00%0.00%15 ημέρες
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών312890.32%0.00%0.00%13 ημέρες
Τμήμα Βιολογίας2929100.00%2872461.60%1.71%26 ημέρες
Τμήμα Κοινωνιολογίας343397.06%496270.14%0.30%30 ημέρες
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών3535100.00%303720.07%0.05%18 ημέρες
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών3838100.00%5691110.19%0.14%37 ημέρες
Τμήμα Ψυχολογίας4141100.00%0.00%0.00%33 ημέρες
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης4747100.00%5830150.26%0.17%15 ημέρες
Τμήμα Φιλολογίας5959100.00%754382410.92%10.49%20 ημέρες
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης696797.10%658575311.44%9.08%19 ημέρες
Σύνολο68437855.26%3652216584.54%4.22%23 ημέρες