Τμήμα Ψυχολογίας

Ακαδημαϊκό έτος
ΤμήμαΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Τμήμα Ψυχολογίας4343100.00%4225112526.63%30.98%33 ημέρες
Μάθημααύξουσα ταξινόμησηΗμερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΔιάρκεια ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΟι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημαΔιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΑριθμός δηλώσεωνΑριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)
Ψ1301 - Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι: Προγεννητική ανάπτυξη έως μέση παιδική ηλικία20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2606525.00%
Ψ2102 - Αντίληψη, Προσοχή, Κατηγοριοποίηση, Αναπαραστάσεις20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1955025.64%
ΣΚΕΨ3005 - Απασχόληση, Οργάνωση της εργασίας και εργασιακές σχέσεις: μια διεπιστημονική προσέγγιση.20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail7256.94%
Ψ2403 - Βιοψυχολογία Ψυχικών Διαταραχών20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail75912.00%
Ψ3616 - Γνωσιακές και Συμπεριφορικές Προσεγγίσεις20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1182722.88%
Ψ2103 - Δεοντολογία της Ψυχολογίας20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1615332.92%
Ψ3305 - Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail47817.02%
Ψ2503 - Εγκληματολογία20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2124923.11%
Ψ2302 - Εισαγωγή στη Σχολική Ψυχολογία20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2455120.82%
Ψ1701 - Εισαγωγή στη Φιλοσοφία20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail581017.24%
ΨΑ2703 - Εισαγωγή στην Ορολογία της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1072725.23%
Ψ1302 - Εκπαιδευτική Ψυχολογία20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2225826.13%
Ψ4105 - Εργ: Online Research in Memory20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail18633.33%
Ψ4208 - Εργ: Ανάλυση Δεδομένων με τη Χρήση Η/Υ20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail18633.33%
Ψ4104 - Εργ: Γνωστική Ψυχοπαθολογία20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail34617.65%
Ψ4305 - Εργ: Εισαγωγή στις Δεξιότητες Κλινικής Αξιολόγησης20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail181688.89%
Ψ4603 - Εργ: Εκμάθηση Συμβουλευτικών Δεξιοτήτων20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail181266.67%
Ψ4403 - Εργ: Νευροψυχολογική Εκτίμηση20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail18422.22%
Ψ4404 - Εργ: Νευροψυχολογική Εκτίμηση της Άνοιας20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail18527.78%
Ψ4721 - Εργ: Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail361130.56%
Ψ4308 - Εργ: Τεχνικές και Μέθοδοι για την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας σε παιδιά με ΔΑΦ20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail18633.33%
Ψ3110 - Η Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών (διατμηματικο)20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail10110.00%
Ψ1103 - Θεωρίες Προσωπικότητας20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1966533.16%
Ψ2305 - Κίνητρα και Ψυχοσυναισθηματικοί Παράγοντες στη Μάθηση20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail491122.45%
Ψ3515 - Λήψη αποφάσεων και διαπραγματεύσεις20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1041918.27%
Ψ3319 - Μαθησιακές Δυσκολίες20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail501122.00%
Ψ3401 - Νευροψυχολογία20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2136430.05%
Ψ3503 - Οργανωτική Ψυχολογία20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1132421.24%
Ψ3622 - Σεμ: Γονεϊκότητα και Συμβουλευτική Γονέων: Σύγχρονες Προσεγγίσεις20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail18738.89%
Ψ3112 - Σεμ: Η Συμβολή των Ψυχολογικών Ερευνών για τη Νοημοσύνη στην Εκπαιδευτική Διαδικασία20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail13861.54%
Ψ3310 - Σεμ: Θέματα Ανάπτυξης Βρεφών20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail161275.00%
Ψ3102 - Σεμ: Ιστορία και Συστήματα της Ψυχολογίας20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail15746.67%
Ψ3620 - Σεμ: Κλινική κατανόηση της προσωπικότητας20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail19631.58%
Ψ3318 - Σεμ: Ποιότητα ζωής στο παιδί και τον έφηβο με χρόνιο νόσημα (στο σχολικό πλαίσιο)20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail16850.00%
Ψ3509 - Σεμ: Στοιχεία Σωφρονιστικής Ψυχολογίας20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail18950.00%
Ψ1202 - Στατιστική Ι20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1846836.96%
Ψ1402 - Συγκριτική Ψυχολογία20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1354029.63%
ΨΑ1702 - Τάσεις και Ψυχολογικά Χαρακτηριστικά της Ελληνικής Κοινωνίας20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1706236.47%
Ψ2402 - Φυσιολογία Συμπεριφοράς ΙΙ: Κινητικά & Ρυθμιστικά Συστήματα20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2636825.86%
Ψ2603 - Ψυχαναλυτική Σκέψη20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1171613.68%
Ψ3623 - Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις σε μείζονες ψυχικές διαταραχές20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1131513.27%
Ψ2202 - Ψυχομετρία Ι: Βασικές Αρχές Μέτρησης & Κατασκευής Ψυχολογικών Εργαλείων20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2466727.24%
Ψ3614 - Ψυχοπαθολογία Παιδιού & Εφήβου20/04/202133 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1795329.61%