Τμήμα Ψυχολογίας

Ακαδημαϊκό έτος
ΤμήμαΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός ολοκληρομένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Τμήμα Ψυχολογίας4343100.00%4030102725.48%28.44%50 ημέρες
Μάθημααύξουσα ταξινόμησηΗμερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΔιάρκεια ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΟι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημαΔιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΑριθμός δηλώσεωνΑριθμός ολοκληρομένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)
Ψ1301 - Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι: Προγεννητική ανάπτυξη έως μέση παιδική ηλικία16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2969030.41%
Ψ2102 - Αντίληψη, Προσοχή, Κατηγοριοποίηση, Αναπαραστάσεις16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1873518.72%
Ψ3616 - Γνωσιακές και Συμπεριφορικές Προσεγγίσεις16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail931718.28%
Ψ2103 - Δεοντολογία της Ψυχολογίας16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1352720.00%
Ψ3305 - Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail30310.00%
Ψ3514 - Διεργασίες Ομάδας και Διομαδικές Σχέσεις16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail26623.08%
Ψ2503 - Εγκληματολογία16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1412719.15%
Ψ2302 - Εισαγωγή στη Σχολική Ψυχολογία16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2024019.80%
ΨΑ2701 - Εισαγωγή στην Ορολογία της Κλινικής Ψυχολογίας16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1293930.23%
Ψ1302 - Εκπαιδευτική Ψυχολογία16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2657026.42%
Ψ1105 - Επιστημολογία της Ψυχολογίας16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail35822.86%
Ψ4101 - Εργ: Laboratory Exercises in Memory and Perception16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1815.56%
Ψ4208 - Εργ: Ανάλυση Δεδομένων με τη Χρήση Η/Υ16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail18316.67%
Ψ4401 - Εργ: Βασικές Τεχνικές & Μέθοδοι Έρευνας του Εγκεφάλου και της Συμπεριφοράς16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail9666.67%
Ψ4305 - Εργ: Εισαγωγή στις Δεξιότητες Κλινικής Αξιολόγησης16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1818100.00%
Ψ4603 - Εργ: Εκμάθηση Συμβουλευτικών Δεξιοτήτων16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail181161.11%
Ψ4207 - Εργ: Παραγωγή & Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων 'Ερευνας16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail10770.00%
Ψ4721 - Εργ: Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail381026.32%
Ψ4308 - Εργ: Τεχνικές και Μέθοδοι για την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας σε παιδιά με ΔΑΦ16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail18633.33%
Ψ3110 - Η Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών (διατμηματικο)16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail45511.11%
Ψ1103 - Θεωρίες Προσωπικότητας16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1917237.70%
Ψ2305 - Κίνητρα και Ψυχοσυναισθηματικοί Παράγοντες στη Μάθηση16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail25624.00%
Ψ3319 - Μαθησιακές Δυσκολίες16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail29413.79%
Ψ3401 - Νευροψυχολογία16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1753620.57%
Ψ3503 - Οργανωτική Ψυχολογία16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail701420.00%
Ψ3624 - Σεμ: Εξαρτήσεις και Ειδικοί Πληθυσμοί23/04/202012 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail10770.00%
Ψ3302 - Σεμ: Επιλόχεια (Μεταγεννητική) Κατάθλιψη: Επιπτώσεις στην Ανάπτυξης των Παιδιών16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail100.00%
Ψ3112 - Σεμ: Η Συμβολή των Ψυχολογικών Ερευνών για τη Νοημοσύνη στην Εκπαιδευτική Διαδικασία16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail11436.36%
Ψ3102 - Σεμ: Ιστορία και Συστήματα της Ψυχολογίας16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail600.00%
Ψ3318 - Σεμ: Ποιότητα ζωής στο παιδί και τον έφηβο με χρόνιο νόσημα (στο σχολικό πλαίσιο)16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail12325.00%
Ψ3509 - Σεμ: Στοιχεία Σωφρονιστικής Ψυχολογίας16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail17952.94%
Ψ1202 - Στατιστική Ι16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2237131.84%
Ψ1402 - Συγκριτική Ψυχολογία16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1724626.74%
Ψ3615 - Συμβουλευτική Ψυχολογία16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1844524.46%
ΨΑ1702 - Τάσεις και Ψυχολογικά Χαρακτηριστικά της Ελληνικής Κοινωνίας16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1555535.48%
Ψ2402 - Φυσιολογία Συμπεριφοράς ΙΙ: Κινητικά & Ρυθμιστικά Συστήματα16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2856623.16%
Ψ2603 - Ψυχαναλυτική Σκέψη16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1041514.42%
Ψ3623 - Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις σε μείζονες ψυχικές διαταραχές16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail841922.62%
Ψ2604 - Ψυχολογία των Εξαρτήσεων16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail641523.44%
Ψ3604 - Ψυχολογία Υγείας: Κλινικές Εφαρμογές16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail742027.03%
Ψ2202 - Ψυχομετρία Ι: Βασικές Αρχές Μέτρησης & Κατασκευής Ψυχολογικών Εργαλείων16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2064622.33%
Ψ3614 - Ψυχοπαθολογία Παιδιού & Εφήβου16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1493624.16%
Ψ2404 - Ψυχοφαρμακολογία του Εθισμού και των Εξαρτησιογόνων Ουσιών16/04/202050 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail52917.31%