Τμήμα Χημείας

Ακαδημαϊκό έτος
ΤμήμαΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Τμήμα Χημείας302893.33%350778222.30%21.25%37 ημέρες
Μάθημααύξουσα ταξινόμησηΗμερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΔιάρκεια ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΟι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημαΔιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΑριθμός δηλώσεωνΑριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)
ΧΗΜ-052 - Αγγλικά Προπαρασκευαστικά Ι15/12/202137 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1753922.29%
ΧΗΜ-301 - Αναλυτική Χημεία Ι15/12/202137 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1192420.17%
ΧΗΜ-057 - Ανόργανα Βιοϋλικά15/12/202137 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail921718.48%
ΧΗΜ-402 - Ανόργανη Χημεία ΙΙ15/12/202137 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1802815.56%
ΧΗΜ-043 - Αρχές Χημείας15/12/202137 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1905227.37%
ΧΗΜ-018 - Βασικές Αρχές και Εφαρμογές Η/Υ15/12/202137 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1664627.71%
ΧΗΜ-421 - Βιοανόργανη Χημεία15/12/202137 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail5559.09%
ΧΗΜ-028 - Βιοχημεία Ι15/12/202137 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1402014.29%
ΧΗΜ-058 - Δομή και ιδιότητες χαλαρής συμπυκνωμένης ύλης15/12/202137 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail49816.33%
ΧΗΜ-060 - Ενζυμική Βιοτεχνολογία15/12/202137 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail541833.33%
ΧΗΜ-414 - Εργαστήρια Αναλυτικής Χημείας ΙΙ15/12/202137 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail822024.39%
ΧΗΜ-411 - Εργαστήρια Ανόργανης Χημείας Ι15/12/202137 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail952425.26%
ΧΗΜ-211 - Εργαστήρια Οργανικής Χημείας Ι15/12/202137 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1272922.83%
ΧΗΜ-311 - Εργαστήρια Φυσικοχημείας Ι15/12/202137 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1324030.30%
ΧΗΜ-510 - Εργαστηριακή και Χημική Ασφάλεια15/12/202137 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail611524.59%
ΧΗΜ-501 - Εργαστήριο Βιοχημείας15/12/202137 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail651827.69%
ΧΗΜ-111 - Εργαστήριο Γενικής Χημείας Ι15/12/202137 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1825630.77%
ΧΗΜ-011 - Μαθηματικά Ι15/12/202137 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1995829.15%
ΧΗΜ-202 - Οργανική Χημεία ΙΙ15/12/202137 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2283816.67%
ΧΗΜ-307 - Οργανική Χημεία ΙΙΙ15/12/202137 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1511912.58%
ΧΗΜ-044 - Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση15/12/202137 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1814524.86%
ΧΗΜ-161 - Υπολογιστική Χημεία με εφαρμογές σε μόρια,υλικά,περιβάλλον I15/12/202137 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail7114.29%
ΧΗΜ-013 - Φυσική Ι15/12/202137 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1766134.66%
ΧΗΜ-048 - Φυσικοχημεία Ι (Φασματοσκοπία)15/12/202137 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2996020.07%
ΧΗΜ-160 - Χημεία και σύγχρονα θέματα διατροφής15/12/202137 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3239.38%
ΧΗΜ-404 - Χημεία Περιβάλλοντος ΙΙ (Ατμοσφαιρική Χημεία)15/12/202137 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail12597.20%
ΧΗΜ-056 - Χημεία προηγμένων υλικών15/12/202137 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail28414.29%
ΧΗΜ-515 - Χημεία Τροφίμων15/12/202137 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1172521.37%