Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Ακαδημαϊκό έτος
ΤμήμαΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών605998.33%350641611.87%17.91%27 ημέρες
Μάθημααύξουσα ταξινόμησηΗμερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΔιάρκεια ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΟι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημαΔιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΑριθμός δηλώσεωνΑριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)
ΦΑ301.15 - Arthur Schopenhauer: Περί της ελευθερίας της βούλησης23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail28725.00%
ΦΒ250.29 - Friedrich Nietzsche: τέχνη και γνώση23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail16212.50%
ΦΒ233.6 - Hθική υπευθυνότητα: Εννοιολογικά ζητήματα και προϋποθέσεις23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1218.33%
ΑΓΓΣ020 - Αγγλικά ΙΙ23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1451510.34%
ΑΓΓΣ040 - Αγγλικά ΙΙΙΙ23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail7779.09%
ΕΠΛ004 - Ανάλυση, Διαχείριση και Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail11218.18%
ΚΨΒ053 - Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail4055012.35%
ΚΚΑ434 - Ανθρωπολογικές Θεωρήσεις του Πολιτισμού: Βασικά Κείμενα23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail20735.00%
ΦΓ271.1 - Βυζαντινή Φιλοσοφία23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1119.09%
ΓΑΛΣ020 - Γαλλικά ΙΙ23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail700.00%
ΓΑΛΣ040 - Γαλλικά ΙΙΙΙ23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail5120.00%
ΓΕΡΣ020 - Γερμανικά ΙΙ23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail16318.75%
ΓΕΡΣ040 - Γερμανικά ΙΙΙΙ23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8112.50%
ΚΨΒ376 - Διαγενεακή ρύθμιση του συναισθήματος και ανάπτυξη προκοινωνικών συμπεριφορών23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail37718.92%
Φ110 - Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης (Υ)23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail220188.18%
ΚΨΑ051 - Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΙΙ (Y)23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail272269.56%
ΚΠΑ005 - Εκπαιδευτικές Θεωρίες23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail901820.00%
ΚΠΓ337 - Εκπαιδευτικές Πρακτικές σε Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2528.00%
ΦΓ375 - Εμπειρισμός23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail11218.18%
ΚΚΒ421 - Εξουσία και Εξέγερση στο Ελληνικό Εθνικό Κράτος23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail25312.00%
ΕΠΛ003 - Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Παρουσιάσεις και Διαδικτυακές Υπηρεσίες Δημοσίευσης23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail12433.33%
ΚΕΑ200 - Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών (Υ)*23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail194168.25%
ΕΑΓ100 - Εργαστήριο Ακαδημαϊκής Γραφής23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail300.00%
ΚΠΒ023 - Η Δημοκρατία στο Σχολείο23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1221713.93%
ΦΒ230.9 - Ηθική της αυτονομίας και ηθική των συνεπειών. Μια συγκριτική προσέγγισ23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail26415.38%
ΦΒ030.6 - Θάνατος και αυτοκτονία: Καντ και Σοπενχάουερ23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1500.00%
ΦΓ368.5 - Θέματα αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail6350.00%
ΦΑ204 - Θέματα φιλοσοφίας του νου23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3438.82%
ΦΒ030.7 - Θεωρίες της βούλησης. Hume και Kant23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail15320.00%
Φ180 - Ιστορία της Νεότερης φιλοσοφίας (Υ)23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2792810.04%
ΙΤΑΣ040 - Ιταλικά ΙΙΙΙ23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail30413.33%
ΦΓ294.3 - Καλοί τρόποι και πολιτικά καθεστώτα στην κλασική εποχή23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3425.88%
ΦΓ277.5 - Καντιανή Ηθική Φιλοσοφία23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail5559.09%
ΦΓ071.1 - Κείμενα Βυζαντινής Φιλοσοφίας23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3266.67%
ΦΑ002 - Κείμενα Γνωσιοθεωρίας23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail10330.00%
ΚΚΑ435 - Κοινωνιολογική Θεωρία του Πολιτισμού: Κοινωνιογενετικές Διαδικασίες23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail6116.67%
ΚΚΑ110 - Κοινωνιολογική Θεωρία (Υ)23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail249197.63%
ΚΜΑ592 - Μεθοδολογία εθνογραφικής έρευνας με τη χρήση νέων τεχνολογιών23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail37924.32%
ΚΔΓ161 - Μουσεία και Εκπαίδευση23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1041211.54%
ΦΑ000.5 - Ντεκάρτ: Στοχασμοί περί της πρώτης φιλοσοφίας23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail38513.16%
ΦΓ064.7 - Πλάτων: Πολιτεία23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail13323.08%
ΦΑ201.15 - Πλατωνική Θεολογία23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3538.57%
ΦΓ067.2 - Πλωτίνος, Εννεάς Ι 6, Περί του Καλού23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail12216.67%
Φ140 - Πολιτική και Κοινωνική Φιλοσοφία (Υ)23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail274217.66%
ΚΚΓ131 - Πολιτική Κοινωνιολογία23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail50510.00%
ΚΨΓ382 - Πολιτική Ψυχολογία23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail251456.00%
ΚΚΑ102 - Σύγχρονη Ανθρωπολογική Θεωρία23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail9599.47%
ΚΨΒ375 - Σύνθετα κοινωνικά και συλλογικά συναισθήματα23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail26623.08%
ΦΓ262.2 - Σωκράτης και Σοφιστές23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2428.33%
ΦΒ350.19 - Τέχνη και Δημιουργία23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail5240.00%
ΦΒ350.20 - Τέχνη και Συναίσθημα23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail18211.11%
ΦΒ360.1 - Το ζήτημα της πελατειακότητας από τον Κικέρωνα στο Ρουσσώ23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1100.00%
ΤΟΥΣ020 - Τούρκικη Γλώσσα23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail11100.00%
ΤΟΥΣ040 - Τούρκικη Γλώσσα23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail100.00%
ΦΒ234 - Φεμινισμός23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1211714.05%
ΦΒ355.1 - Φιλοσοφία για παιδιά23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail12433.33%
ΦΡΟΝΤΦ180 - Φροντιστηριακό μάθημα, Ιστορίας της Νεότερης Φιλοσοφίας23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail27414.81%
ΦΡΟΝΤ1 - Φροντιστήριο Αρχαίων Ελληνικών23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail18316.67%
ΚΨΓ350 - Ψυχολογία της Τέχνης23/04/202127 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail25520.00%