Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ακαδημαϊκό έτος
ΤμήμαΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης444397.73%45582134.67%9.49%16 ημέρες
Μάθημααύξουσα ταξινόμησηΗμερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΔιάρκεια ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΟι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημαΔιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΑριθμός δηλώσεωνΑριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)
ΑΓΓΠ020 - Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Β΄ 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail15421.30%
ΑΓΓΠ040 - Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήμονες Δ΄ 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail13853.62%
ΑΓΓΠ537 - Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτική 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail40410.00%
ΑΠΔΠ562 - Αναλύοντας πολιτικά δεδομένα στο πλαίσιο της διαδικασίας MULTINOMIAL LOGISTIC REGRESSION 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail29310.34%
ΑΝΕΠ596 - Αντι-Εξουσίες 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail9333.33%
ΑΟΕΠ494 - Απασχόληση, οργάνωση της εργασίας και εργασιακές σχέσεις: μια διεπιστημονική προσέγγιση. 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3000.00%
ΑΜΠΠ599 - Ασφαλειοποίηση και Μεταναστευτική Πολιτική 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail361027.78%
ΒΑΟΠ589 - Βιώσιμη ανάπτυξη και οικονομία 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail13430.77%
ΔΠΦΠ602 - Διεπιστημονικές προσεγγίσεις του φύλου και της σεξουαλικότητας 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2800.00%
ΕΒΣΠ496 - Εβραϊκές Σπουδές 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3313.03%
ΘΠΣΠ326 - Ειδικά Θέματα Ελληνικού Πολιτικού Συστήματος 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail20315.00%
ΕΘΚΠ524 - Ειδικά Θέματα στην Κοινωνική Θεωρία: Marx 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3139.68%
ΕΚΣΠ486 - Εκλογές και κοινωνικά συμφέροντα 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail131129.16%
ΕΚΠΠ146 - Εκλογική Κοινωνιολογία 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail19384.15%
ΕΠΠΠ585 - Εκπαιδευτική Πολιτική και Πολιτικές Απασχόλησης 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail28310.71%
ΕΠΣΠ490 - Εξουσία - παραγωγή - συνείδηση 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail3139.68%
ΗΔΔΠ561 - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Δημόσια Διοίκηση 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail241145.83%
ΠΑΙΠ272 - Θεωρία Παιγνίων για Πολιτικούς Επιστήμονες 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail9433.19%
ΘΕΝΠ439 - Θεωρίες εξουσίας στη Νεωτερικότητα 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail800.00%
ΚΚΠΠ457 - Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνική Πολιτική 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8067.50%
ΚΡΠΠ132 - Κράτος και Κρατικές Πολιτικές 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail18052.78%
ΚΠΒΠ489 - Κυριαρχία, Πειθαρχία, Βιοπολιτική 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail25520.00%
ΜΜΠΠ498 - Μετανάστευση και Μεταναστευτική Πολιτική 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail4748.51%
ΜΕΤΠ541 - Μεταναστευτική πολιτική της Ε.Ε. 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2150.00%
ΟΑΝΠ151 - Οικονομική Ανάλυση 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail277165.78%
ΠΕΡΠ140 - Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail24741.62%
ΠΜΚΠ137 - Ποιοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail17631.70%
ΠΚΟΠ126 - Πολιτικά Κόμματα 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail27593.27%
ΠΕΤΠ493 - Πολιτικές Επιστημονικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2100.00%
ΠΕΕΠ245 - Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail731013.70%
ΠΓΤΠ597 - Πολιτική γεωγραφία και τοπικότητα στη νεότερη και σύγχρονη Ελλάδα 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail18211.11%
ΠΕΛΠ148 - Πολιτική Επιστήμη ΙΙ: Λειτουργικές Παράμετροι 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail27231.10%
ΠΘΣΠ145 - Πολιτική Θεωρία IV - 20ος αιώνας και σύγχρονα ρεύματα στην Πολιτική Θεωρία 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail26493.41%
ΠΟΘΠ134 - Πολιτική Θεωρία ΙΙ - Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία - Φυσικό Δίκαιο - Φιλελευθερισμός- Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail20841.92%
ΠΧΕΠ600 - Πολιτικός "χώρος" και έμφυλες διακρίσεις 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail6822.94%
ΣΠΠΠ499 - Σεξισμός, Πατριαρχία και Πολιτική: Τρόποι Αντιμετώ 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail13175.34%
ΣΕΕΠ570 - Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail46613.04%
ΣΠΑΠ129 - Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail13664.41%
ΣΔΙΠ150 - Συνταγματικό Δίκαιο ΙΙ 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail313123.83%
ΣΘΚΠ483 - Συνταγματικοί Θεσμοί και Κρίση Αντιπροσώπευσης 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail6657.58%
ΤΣΚΠ481 - Τάξεις και Στρώματα της ελληνικής κοινωνίας 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail11332.65%
ΜΠΖΠ601 - Το μεταναστευτικό – προσφυγικό ζήτημα και Πολιτικές Ασφάλειας 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8156.17%
ΠΣΕΠ139 - Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 202119/05/202216 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail36982.17%