Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ακαδημαϊκό έτος
ΤμήμαΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών444397.73%43394069.36%11.63%19 ημέρες
Μάθημααύξουσα ταξινόμησηΗμερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΔιάρκεια ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΟι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημαΔιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΑριθμός δηλώσεωνΑριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)
ΟΙΚ3210 - Economics of Innovation and New Technologies16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2813.57%
ΟΙΚ3218 - Strategic Change Management16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail851011.76%
ΟΙΚ1402 - Αγγλικά για Οικονομολόγους ΙΙ16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1802011.11%
ΣΚΕ3306 - Απασχόληση, Οργάνωση της Εργασίας και Εργασιακές Σχέσεις: Μια διεπιστημονική προσέγγιση16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2114.76%
ΟΙΚ3114 - Αστική και Περιφερειακή Οικονομική16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2062813.59%
ΟΙΚ3101 - Δημόσια Οικονομική Ι16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail192189.38%
ΟΙΚ3601 - Διδακτική της Οικονομικής Επιστήμης16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail481327.08%
ΟΙΚ3106 - Διεθνής Χρηματοοικονομική16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail5423.70%
ΟΙΚ4206 - Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail13215.38%
ΟΙΚ3501 - Εισαγωγή στις Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων για Οικονομολόγους16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail18422.22%
ΟΙΚ3113 - Ελληνική Οικονομία Ι16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail173105.78%
ΟΙΚ3220 - Επιχειρηματικότητα16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2113717.54%
ΟΙΚ2306 - Ευρωπαϊκή Οικονομική Ιστορία Ι16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail15074.67%
ΟΙΚ2501 - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail210115.24%
ΟΙΚ4501 - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙΙ16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail9333.33%
ΟΙΚ3102 - Θεωρία Παιγνίων16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail681420.59%
ΟΙΚ2303 - Ιστορία Οικονομικών Θεωριών Ι16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail10254.90%
ΟΙΚ3310 - Ιστορία Οικονομικών Θεωριών ΙΙ16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail6857.35%
ΟΙΚ1004 - Μαθηματικά ΙΙ16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail181179.39%
ΟΙΚ3117 - Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις και Πολιτικές16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1500.00%
ΟΙΚ1002 - Μακροοικονομική Θεωρία Ι16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail179179.50%
ΟΙΚ2004 - Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙΙ16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail20994.31%
ΟΙΚ3209 - Μάνατζμεντ ΙΙ16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail932021.51%
ΟΙΚ3219 - Μάρκετινγκ με Έμφαση στον Τουρισμό16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2123114.62%
ΟΙΚ3503 - Μηχανική Μάθηση με Εφαρμογές στα Οικονομικά ΙΙ16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail10220.00%
ΟΙΚ1005 - Μικροοικονομική Θεωρία Ι16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail180179.44%
ΟΙΚ2005 - Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙΙ16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail183126.56%
ΟΙΚ4102 - Νομισματική Θεωρία ΙΙ16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail15213.33%
ΟΙΚ2006 - Οικονομετρία ΙΙ16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail181105.52%
ΟΙΚ3111 - Οικονομικά της Εργασίας Ι16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail16353.07%
ΟΙΚ4205 - Οικονομικά των Μέσων Επικοινωνίας και Ψυχαγωγίας ΙΙ16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail16637.50%
ΟΙΚ3302 - Οικονομική Ανάπτυξη Ι16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail14874.73%
ΟΙΚ4106 - Οικονομική Μεγέθυνση ΙΙ16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1400.00%
ΟΙΚ3103 - Οικονομική Πολιτική16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail7722.60%
ΟΙΚ3104 - Οικονομική του Περιβάλλοντος16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail4948.16%
ΣΚΕ3309 - Πολιτικές Επιστημονικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail7114.29%
ΟΙΚ1301 - Πολιτική Οικονομία Ι16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail182137.14%
ΟΙΚ3402 - Προχωρημένα Αγγλικά ΙΙ16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail9111.11%
ΟΙΚ1006 - Στατιστική ΙΙ16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail180158.33%
ΟΙΚ4203 - Συλλογή, Διαχείριση και Ανάλυση Ποσοτικών και Ποιοτικών Δεδομένων16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail34411.76%
ΟΙΚ4209 - Συμβουλευτική Επιχειρήσεων16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail21838.10%
ΟΙΚ3206 - Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail5159.80%
ΟΙΚ3504 - Ψηφιοποίηση και Οικονομία Ι16/05/202219 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail9477.45%