Τμήμα Μαθηματικών

Ακαδημαϊκό έτος
ΤμήμαΑριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκανΑριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκανΠοσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκανΑριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν)Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων)
Τμήμα Μαθηματικών403997.50%96006426.69%7.31%14 ημέρες
Μάθημααύξουσα ταξινόμησηΗμερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΔιάρκεια ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΟι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημαΔιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησηςΑριθμός δηλώσεωνΑριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεωνΠοσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών)
ΜΕΜ-312 - Αγγλικά - Μαθηματική Ορολογία ΙΙ16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail11654.31%
ΜΕΜ-222 - Άλγεβρα ΙΙ16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail376215.59%
ΜΕΜ-212 - Ανάλυση ΙΙ16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail618447.12%
ΜΕΜ-216 - Ανάλυση Πολλών Μεταβλητών16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8033.75%
ΜΕΜ-105 - Απειροστικός Λογισμός ΙΙ16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail674456.68%
ΜΕΜ-251 - Αριθμητική Ανάλυση16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail365328.77%
ΜΕΜ-253 - Αριθμητική Λύση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail6768.96%
ΜΕΜ-290 - Αριθμητική Πρόγνωση Καιρού16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail47510.64%
ΜΕΜ-233 - Γεωμετρία16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail236145.93%
ΜΕΜ-107 - Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail588467.82%
ΜΕΜ-106 - Γραμμική Άλγεβρα Ι16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail819465.62%
ΜΕΜ-271 - Διαφορικές Εξισώσεις16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail407317.62%
ΜΕΜ-344 - Διεθνή Οικονομικά16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail10254.90%
ΜΕΜ-331 - Εργαστήριο Γλώσσας Προγραμματισμού16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail36513.89%
ΜΕΜ-203 - Ευκλείδεια Γεωμετρία και η Διδακτική της16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail523214.02%
ΜΕΜ-264 - Εφαρμοσμένη Στατιστική16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail291103.44%
ΜΕΜ-Θ1.02 - Θέματα Ανάλυσης (Χάος και Δυναμικά Συστήματα)16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail200.00%
ΜΕΜ-Θ5.01 - Θέματα Αριθμητικής Ανάλυσης: Αριθμητική ολοκλήρωση και ποσοτικοποιηση αβεβαιότητας16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2150.00%
ΜΕΜ-Θ7.04 - Θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Μηχανική Μάθηση)16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail26623.08%
ΜΕΜ-103 - Θεμέλια των Μαθηματικών16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail799597.38%
ΜΕΜ-204 - Θεωρία Αριθμών16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail288258.68%
ΜΕΜ-293 - Θεωρία Βελτιστοποίησης16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail16253.09%
ΜΕΜ-226 - Θεωρία Δακτυλίων και Modules16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail5611.79%
ΜΕΜ-261 - Θεωρία Πιθανοτήτων16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail8809110.34%
ΜΕΜ-227 - Θεωρία Σωμάτων16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail7311.37%
ΜΕΜ-284 - Κυματική Διάδοση16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2913.45%
ΜΕΜ-276 - Λογισμός Μεταβολών16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail69710.14%
ΜΕΜ-283 - Μαθηματικά Μοντέλα Κλασσικής Φυσικής16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail2400.00%
ΜΕΜ-289 - Μαθηματική Βιολογία16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail10598.57%
ΜΕΜ-287 - Μαθηματική Θεωρία Υλικών16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail22183.62%
ΜΕΜ-282 - Μαθηματική Μοντελοποίηση16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail12175.79%
ΜΕΜ-274 - Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail236135.51%
ΜΕΜ-273 - Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail11343.54%
ΜΕΜ-342 - Οικονομική Θεωρία ΙΙ16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail304216.91%
ΜΕΜ-205 - Περιγραφική Στατιστική16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail403245.96%
ΜΕΜ-263 - Στοχαστικές Ανελίξεις16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail13364.51%
ΜΕΜ-215 - Συναρτησιακή Ανάλυση16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail6023.33%
ΜΕΜ-232 - Τοπολογία16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail1300.00%
ΜΕΜ-322 - Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία των Μαθηματικών16/04/202114 ημέρεςΕγγεγραμμένοι φοιτητέςΠροσκλήσεις μέσω e-mail136128.82%