Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας ΕΘΑΑΕ

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σύμφωνα με το θεσμικό της πλαίσιο, η ΕΘΑΑΕ προχώρησε στην υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) για την ετήσια συλλογή δεδομένων ποιότητας των ΑΕΙ.

Οι αναφορές που παράγονται ανά ενότητα δεδομένων (ίδρυμα, τμήμα, ΠΠΣ, ΠΜΣ, ΠΔΣ) είναι διαθέσιμες στο Ίδρυμα και στα Τμήματα μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας της ΕΘΑΑΕ.

Εξουσιοδοτημένοι χρήστες του Συστήματος έχουν πρόσβαση για την καταχώρηση δεδομένων και την εξαγωγή αναφορών εδώ.