Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος έχει την ακόλουθη σύνθεση

  • Σαββίδης Αντώνιος (Συντονιστής)
  • Κατεβαίνης Εμμανουήλ
  • Τσαμαρδίνος Ιωάννης
  • Καλαϊτζάκη Ειρήνη
  • Σταυρακάκη Μαρία